Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Przesyłając poprzez Serwis pytania czy też zamawiając subskrypcję newslettera Spółki, Użytkownik udostępnia Spółce dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail. Bez podania danych osobowych wskazanych jako obligatoryjne w danym formularzu dostępnym w Serwisie nie jest możliwe zamówienie przez Użytkownika subskrypcji lub wysłanie zapytania do Spółki za pomocą tego formularza. Natomiast podawanie innych danych osobowych w formularzach jest całkowicie dobrowolne.

Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika jest AB S.A. z siedzibą w Magnicach (55-040), ul. Europejska 4 („Spółka”).

Ponadto dane Użytkownika są zbierane od Użytkownika podczas rejestracji w promocji organizowanej na stronach Serwisu przez Organizatora takiej promocji. Organizatorem promocji może być Spółka lub inne podmioty. Podanie danych wymaganych do rejestracji (dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz inne dane niezbędne w danej promocji) jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału Uczestnika w promocji. Administratorem tych danych jest każdorazowo Organizator takiej promocji wskazany w regulaminie promocji. W przypadku, gdy Spółka nie jest Organizatorem promocji, Spółka może przetwarzać jako administrator dane Użytkownika w celu realizacji obowiązków nałożonych na Spółkę przepisami prawa, jak również w celach dokumentacyjnych służących zabezpieczeniu interesów Spółki związanych z rozliczeniami z Organizatorem. W toku rejestracji w promocji Użytkownik może również wyrazić chęć otrzymywania newslettera Spółki lub zgodę na przesyłanie przez Spółkę informacji handlowych drogą elektroniczną lub na używanie przez Spółkę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego. Wyrażenie takiej zgody lub chęci otrzymywania newslettera jest całkowicie dobrowolne. Użytkownik może cofnąć zgodę lub zrezygnować z newslettera w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem czynności dokonanych przez Spółkę przed cofnięciem zgody lub rezygnacją z newslettera.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe podane przez Użytkownika Spółka, jako administrator tych danych, przetwarza:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy,
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu prowadzenia działań marketingowych przez Spółkę – w tym również w formie komunikacji elektronicznej w przypadku zapisania się przez Użytkownika do newslettera lub wyrażenia przez Użytkownika zgody na przesyłanie przez Spółkę informacji handlowych drogą elektroniczną lub używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego; zgoda może być w każdej chwili wycofana przez Użytkownika lub Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera, co nie wpływa na zgodność z prawem czynności dokonanych przed wycofaniem zgody lub rezygnacją z newslettera,
 • jeżeli Spółka jest Organizatorem promocji w Serwisie, w której Użytkownik bierze udział – w celu organizacji i przeprowadzenia promocji oraz wykonania jej postanowień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również w celu udokumentowania wyników promocji oraz wykonania innych obowiązków związanych z promocją wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • jeżeli Organizatorem promocji w Serwisie, w której Użytkownik bierze udział jest inny podmiot – w celach dokumentacyjnych i rozliczeniowych związanych z umową zawartą przez Spółkę z tym podmiotem (art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO),
 • w celu realizacji obowiązków Spółki przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ochrony praw Spółki, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami oraz w celach dokumentacyjnych (prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe Użytkownika, w tym dane podane przez niego dobrowolnie, mogą być również przetwarzane przez Spółkę, w oparciu o jej uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach:

 • analitycznych, w tym w szczególności badania zasięgu treści i wydarzeń oferowanych przez Organizatora oraz badania satysfakcji ze współpracy z Organizatorem,
 • budowania wiedzy o Użytkownikach oraz relacji biznesowych z nimi,
 • optymalnego dopasowania treści marketingowych kierowanych do Użytkowników.

Spółka przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w Polityce lub wypełnienia przez Spółkę obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi związane z odpowiedziami na pytania Użytkownika, subskrybcją lub promocją, w tym dostawcy usług IT, jak również podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, doradcze, marketingowe. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Spółkę poza EOG. Przekazanie może mieć miejsce wyłącznie do kraju objętego decyzją Komisji Europejskiej o odpowiedniej ochronie danych osobowych, a w przypadku innych krajów – wyłącznie do podmiotu, który zapewnia odpowiednie zabezpieczenia takich danych, w szczególności w postaci standardowych klauzul umownych lub w oparciu o art. 49 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli przekazanie jest niezbędne do świadczenia usług dostępnych w Serwisie.

Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Użytkownikowi prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Użytkownikowi przysługuje, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w przepisach, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Klienta lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) Klient może realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@ab.pl.

POLITYKA COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółka.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do charakterystyki urządzenia;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • dostarczania Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań, w tym poprzez remarketing;
 • utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • “wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Spółka informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących ze Spółką reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Menu